می سوخت
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧  

هجرتی از جنس نا کجا انگار تو را با خود برد

            گریه کردم ولی اشکم را کسی ندید

با خود گفتم که ای کاش

                                            احساس رو آشکار تر آفریده بود تا وسعت دریا  برای من

                                

                                                                    می سوخت