المثنی
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤  

باکسی نباش که!!!!!!!!!!

           که از بی کسی  میخواهد با تو باشد..........

                         باکسی باش که..................

که از بین  همه میخواهد با تو باشد ............................

این  اویزه گوشت کن رفیق............

اعتماد 

المثنی  

ندارد المثنی