ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

میگویم دلتنگ هوای پاییز شده ام...

میگویند هوای پاییز دلتنگی می آورد..

جالب است دلتنگ هوای دلتنگی شده ام!؟


 
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

میگویم دلتنگ هوای پاییز شده ام...

میگویند هوای پاییز دلتنگی می آورد..

جالب است دلتنگ هوای دلتنگی شده ام!؟


 
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

 

 

ایـن آدمـایی کـه رفتنشــون فقط بـا قـرصای اعصــاب میـشـه تحـــمـل کـرد

اون دنــیا چطوری مـــیخوای مجـازاتشون کنی؟
تاریخ : | 18:55 | نویسنده : hasan | [ آرشیو نظرات ]
 

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که...

حتی یک بار...

حتی یک بار...

دلش برایم تنگ نشد!!


مخاطب نامـــرد!تاریخ : | 12:49 | نویسنده : hasan | [ آرشیو نظرات ]
 

سلامتی پسری که عشقش عاشق رفیقش شد...

اسم عشقش رو تو گوشیش نوشـــت : "زن داداش"


 
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که...

حتی یک بار...

حتی یک بار...

دلش برایم تنگ نشد!!


مخاطب نامـــرد!


 
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که...

حتی یک بار...

حتی یک بار...

دلش برایم تنگ نشد!!


مخاطب نامـــرد!


 
ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

ایـن آدمـایی کـه رفتنشــون فقط بـا قـرصای اعصــاب میـشـه تحـــمـل کـرد

اون دنــیا چطوری مـــیخوای مجـازاتشون کنی؟


 
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  
 

کافه چی!

کوچکترین میز تک نفره ی کافه ات را نشانم بده...

بد جوری جای خالی اش عذاب آور شده...


 
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

یک روز او هم معنای بی محلی را میفهمد...

بگذار حال با هم محلیش خوش باشد...


 
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

خــدایـــا؟??

کمی بیاجلوتر...

میخواهم درگوشت چیزی بگویم...

این یک اعتراف است...

مـــن بــــی او...

دوام نمی آورم؟!

 


 
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﻨﻬـــﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛــﺴﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ...

ﻳﻜﺒـــﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛـــﺮﺩﻡ ﭼﻨﺪﺑــﺮﺍﺑﺮ ﺷـــﺪ


 
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

درد دارد!!!

کسی تنهایت بگذارد که به جرم بااوبودن همه تنهایت گذاشتن...


دســتـــهایش با من . . .

چـــــشــــمهایش در خیابان . . .

دلـــــــــــــــــــــــش . . .

این یکی را نمیخواهم بدانم . . . !


شب
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳  

شب بود...

یه عده کنار عشقشون بودن...

یه عده هم داشتتن با عشقشون حرف می زدن...

منم پتوم و کشیدم رو سرم

بغضمو قورت دادم و چشمامو بستم و گفتم: به درک که تنهام...