گاهی وقتا ....
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  
گـاهی وقتـــــــــا خودمو میزنم به بیخیالی...

رفــــــتـ؟ به درکــــــ

ناراحت شد؟ به جهنم

برنمیگرده؟ فدای سرم

پشت سرم حرف زد؟بزار واق واق کنه

خرابم کرد؟ بیخود کرد

خودشو گرفته واسم؟خومعلومه مگس میره دنبال عنی مث خودش

دل کسیو شکستم؟ مهم نی

میــــــــــزنم به بیخیالیــــــــــــــــــــــــ و تو یه دنیای خودم

تو اتــــــــــــــاق تاریکم

سیگارمو دود میکنمــــــ

اخ چه حالی داره


http://s2.picofile.com/file/7846505799/62.jpg


ادم ها
ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

باران
ساعت ٢:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

 

 


پله
ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  
Inline image 3

گاه دلتنـــــــگ می شوم
ساعت ٢:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

... نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم

 


 
ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  
گیرم که باخته ام!!!
ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  
گیرم که باخته ام!!!

اما کسی جرات ندارد به من دست بزند

یا از صفحهء بازی بیرونم بیندازد

"شوخی نیست من شاه شطرنجم... " !!!

 


احمقانه
ساعت ٢:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  


وقتـــی نخـــواستنـت...
آروم بـکــش کـنـــــار...!
غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛
مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛
احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنـــی ...


شهامت
ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

شهامت می خواهد

دوست داشتن کسی که

هیچوقت

هیچ زمان

سهم تو نخواهد شد!

ابروی
ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

چقدر آبروی دلــم را خریده اند

این سه نقطه ها "..."

سیگار
ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

شمرده بودم...پنج سیگار..تا خانه ی او راه بود..حالا دیگر،کوچه ب کوچه..سیگار پشت سیگار..
میگردم و نمیرسم...

سیگار
ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

شمرده بودم...پنج سیگار..تا خانه ی او راه بود..حالا دیگر،کوچه ب کوچه..سیگار پشت سیگار..
میگردم و نمیرسم...

تو مقصر نبودی
ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢  

تو مقصری اگر من دیگر "من سابق" نیستم!

من را به من نبودن محکوم نکن!

من همانم که درگیر عشقش بودی!

یادت نمی آید؟!

من همانم!

حتی اگر این روزها هردویمان بوی بی تفاوتی بدهیم!